• A
 • A
 • A
 • A
 • A++
 • A+
 • A

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Amatorski Klub Sportowy
ul. Rynek 38, 58 – 150 Strzegom

 

Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.aks.strzegom.pl

Data publikacji strony internetowej: 06.11.2019
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.01.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

 • niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane,
 • brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury,
 • niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje dodatkowe

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczne w lewej górnej części strony) a w nim możliwość zmiany wyglądu:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • informacje dźwiękowe (dostępne w artykułach).

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer (Edge), Opera:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] ustawienia domyślne

INNE INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnych narzędzi do oceny strony pod kątem zgodności,

 • European Internet Inclusion Initiative (www.checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa www.aks.strzegom.pl spełnia wymagania w 96%.
 • Spółka Utilitia – Przedsiębiorstwo Społeczne (www.validator.utilitia.pl), z którego wynika, że strona internetowa www.aks.strzegom.pl spełnia wymagania 5,5/10,0.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej ? Zgłoś to do Administratora strony, mailowo – klub@aks.strzegom.pl

za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Prezes AKS Strzegom – Przemysław Stempniewicz
e-mail: klub@aks.strzegom.pl
telefon: (+48) 695 607 579

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Żądanie musi zawierać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Skargi i odwołania

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do stosownego Urzędu. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 04.01.2023 r.

Polecane artykuły

Back to top button