„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie grantowe pn.: ”Nowe miejsce aktywności mieszkańców wsi Morawa – budowa ogólnodostępnej wiaty” mające na celu  aktywizację społeczną i obywatelską społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe, a tym samym celu szczegółowego:

Rozwój oferty zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców obszaru, poprzez stworzenie nowego miejsca aktywności mieszkańców wsi, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania


„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie grantowe pn.: ”Nowe miejsce aktywności mieszkańców wsi Granica budowa ogólnodostępnej wiaty” mające na celu  aktywizację społeczną i obywatelską społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe, a tym samym celu szczegółowego:

Rozwój oferty zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców obszaru, poprzez stworzenie nowego miejsca aktywności mieszkańców wsi, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania


„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie grantowe pn.: ”Nowe miejsce aktywności mieszkańców wsi Żelazów – budowa ogólnodostępnej wiaty” mające na celu  aktywizację społeczną i obywatelską społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe, a tym samym celu szczegółowego:

Rozwój oferty zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców obszaru, poprzez stworzenie nowego miejsca aktywności mieszkańców wsi, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania


„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie grantowe pn.: ”Nowe miejsce aktywności mieszkańców wsi Goczałków Górny– budowa ogólnodostępnej wiaty” mające na celu  aktywizację społeczną i obywatelską społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe, a tym samym celu szczegółowego:

Rozwój oferty zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców obszaru, poprzez stworzenie nowego miejsca aktywności mieszkańców wsi, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania


„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.