• A
 • A
 • A
 • A
 • A++
 • A+
 • A

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA ( RODO )

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Amatorski Klub Sportowy
  w Strzegomiu; 58-150 Strzegom, ul. Rynek 38, NIP 8841772834.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę pisać na podany adres email: klub@aks.strzegom.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby funkcjonowania Stowarzyszenia
  i jego działalności statutowej przez okres wymagany przepisami prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 6. Stowarzyszenie AKS Strzegom nie prowadzie zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia AKS Strzegom.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Zarząd AKS Strzegom

Back to top button